Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie

O nas

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie zostala utworzona w 1950 roku.Pierwszą bibliotekarką byla Pani Aleksandra Surowiec -mieszkanka Dębowej Kłody. Siedzibą Biblioteki był budynek Zarządu Gminy. Następną bibliotekarką była Pani Zofia Bujalska. Około 1960 roku bibliotekę przeniesiono do lokalu wynajętego w domu p. Woźniakow a wlatach 70-tych do tzw. baraku w sąsiedztwie Klubu “Ruch”, szkoły i sklepu wielobranżowego. W tym okresie bibliotekę prowadzila p. Maria Babiarz i Władysława Kruk. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą filie w :Białce, Chmielowie i Kodeńcu. Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w budynku Urzędu Gminy w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury pod nr. 116 A. W Bibliotece pracuje P. Krystyna Mróz i Monika Uziak.

Gminny Ośrodek Kultury został utworzony w 1988 roku. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Dębowa Kłoda, a terenem działania obszar Gminy Dębowa Kłoda. W skład Ośrodka Kultury wchodzą świetlice wiejskie w: Wyhalewie, Stępkowie i Uhninie. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z lokalnymi instytucjami, twórcami i artystami.

Zakres działalności Ośrodka obejmuje:tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.sprawowanie opieki nad zabytkami,tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.