„Sieć na kulturę w podregionie bialskim”

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie wraz z Filią w Kodeńcu wzięli udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.
Celem projektu było:
podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
W ramach zrealizowanego działania placówki otrzymały 12 laptopów z oprogramowaniem, które posłużą mieszkańcom naszej gminy w realizacji działań, szkoleń dla dzieci
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)