Warsztaty pt. „Zarządzanie sobą w czasie… od teraz, asertywność w pokonywaniu uzależnień”.

W dniu 18 maja odbyły się warsztaty psychologiczne pt. „Zarządzanie sobą w czasie… od teraz, asertywność w pokonywaniu uzależnień”.
Działanie realizowane w ramach zadania pt. „Biblioteka świat w jednym miejscu. Książka uczy, leczy i pomaga”.
Projekt dofinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok